Διόρθωση αποτυχημένης επέμβασης για κότσι χειρουργηθεν αλλαχου

Διόρθωση αποτυχημένης επέμβασης για κότσι χειρουργηθεν αλλαχου

Ιατρείο Καλλιθέας

 

Ιατρείο Αλίμου

 

Φωτογραφίες Χειρουργείων